C_Usersxd325Picturesskolestart

Barnet ditt er nå skolebarn

 

Vi er allerede inne i andre skoleuke for dette året, og mange små og spente har kanskje allerede lært seg rutiner og regler på skolen, fått seg flere nye venner, og rett og slett bare funnet seg til rette. Vi er alle ulike, og mens dette kanskje er hverdagen for noen barn, kan andre bruke lenger tid på å føle en trygghet ved å gå på skolen. Som foresatt er det, i tillegg til det arbeidet skolen og SFO/AKS gjør, mange ulike ting dere kan gjøre som kan hjelpe godt på vei. Her kommer noen tips til deg med et barn som nå er blitt skolebarn! 

 • Snakk godt om skolen hjemme, og vis at skolen, sammen med dere hjemme, ønsket at alle barna skal ha det fint og trygt.
 • For noen kan friminuttene være overveldende og føles utrygge, gjerne fordi man er hele skolen ute samtidig, og at læreren ikke har inspeksjon hvert friminutt. Derfor kan det være veldig lurt og viktig å bruke mye tid på det å bli kjent med og bli trygg på selve skolegården/uteplassen. Blant annet er et godt tips å bruke skolegården også i fritiden/helgene sammen med barnet ditt.
 • Øv på ting som kan være vanskelig og som kanskje kan være med på å gjøre ditt barn utrygt i den nye situasjonen. Alle småting man kan forberede dem på og lære dem, vil være med på å skape mindre bekymringer for å feks alltid være den siste som blir igjen i garderoben før hvert friminutt. Blant annet kan dette for noen barn være:
  • Av og på med sko/uteklær 
  • Ha med klær og sko som er enkle å bruke
  • Øve på å gå på do selv og at man kan kjenne etter når man må på do, slik at man kan forberede seg før tur/i friminuttene o.l. 
 • For noen barn kan lekser være noe de gleder seg til, og elsker å gjøre, mens for andre barn kan dette oppleves helt motsatt. Spesielt hvis man synes det er veldig vanskelig og at man feks bruker altfor mye tid på dette. Hvis leksestunden ender opp med å bli en dårlig tid greie og et kranglingsmoment i hverdagen, vil dette kunne utvikle seg på en dårlig måte videre. Derfor er det svært viktig å ha en god kommunikasjon med læreren i klassen din, og være nøye på å si ifra hvis noe er for vanskelig eller for lett. Lekser kan og bør nivådeles etter hver enkelt elevs behov. 
 • Meld barnet ditt på noen fritidsaktiviteter hvis dere har muligheten til det. Sjekk opp hva som finnes i nærområdet, og sjekk om noen flere i klassen vil være med. 
 • Ha barnet ditt på SFO/AKS. Dette er en svært viktig læringsarena både faglig og sosialt for barna. Og det gir gode muligheter for å bli ekstra trygg, skape enda flere gode relasjoner, få flere venner på tvers av klasserommet og ikke minst er det en flott mulighet ifht nettopp dette med fritidsaktiviteter, da det ofte skjer veldig mange morsomme aktiviteter fra før her. 
 • Ha med noen hjem fra skolen. Bruk det gode hjelpemiddelet med å ha med andre barn i klassen/parallellklassen hjem fra skolen, og la ditt barn bli med andre hjem. Man kan også heller bruke en lekeplass eller et annet sted å være sammen utenfor skolen på, dersom det passer bedre.
 • Vær en motivator og se barnet ditt sine behov – også når ting er litt vanskelig. Husk at det er viktig å være åpen og ærlig om ditt barns behov, slik at læreren og de andre voksne kan tilpasse hverdagen til barnet ditt bedre. Ikke vær redd for å be om tips og hjelp dersom du trenger det! 

Barnet ditt er nå skolebarn – og dere har noen spennende, lærerike og fine år foran dere på skolen! 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email