Om oss

Vi er begge lidenskapelig opptatt av barns sosiale og faglige læring gjennom lek, og ønsker å kunne bidra med å sette enda større fokus på hvilken sentral arena AKS og SFO er for barns utvikling og læring, både faglige og sosialt. Det finnes mange nettsider med flotte og varierte undervisningsopplegg for skoledagen, men heller lite for AKS og SFO. Vi ønsker å kunne bidra med å lage ferdige opplegg for læring og for ulike aktiviteter i AKS/SFO. Disse oppleggene skal kunne være med på å gjøre det lettere for de ansatte å planlegge, og dermed også gjennomføre, gode og læringsrike opplegg i en ellers hektisk og kort AKS/SFO-hverdag. Vi har også en del opplegg med råd og tips for personalet og ledelsen ved AKS/SFO som kan brukes i planlegging og fellestid. Mye av materialet vårt kan også benyttes av småskolen og barnehager. 

Vi synes AKS og SFO skal få sin anerkjennelse for jobben de gjør, og vi håper at noen kan finne disse oppleggene og forslagene til aktiviteter som en hjelp til å organisere og synliggjøre læringen som skjer på disse arenaene. AKS og SFO er en spesielt flott læringsarena for å utvikle barns sosiale kompetanse, men også for faglig læring gjennom mer praktiske oppgaver. På denne måten fanger kanskje også AKS og SFO opp alle slags type barn, ved at læringen skjer på så mange ulike læringsarenaer.

Karoline

Sosionom

En sosionom med pedagogikk, som har bred erfaring fra Aktivitetsskolen som baseleder, og fra skolen i arbeid med enkeltelever med sosiale utfordringer og som veileder. Jobber nå som sosialpedagog i Osloskolen.

Mohamed

Aktivitetspedagog

En aktivitetsskole-pedagog med lang erfaring innenfor barn og unge i deres oppvekst, og bred erfaring som avdelingsleder med ansvar for Aktivitetsskolen i Osloskolen. Har også mye erfaring som miljøarbeider, og jobber frivillig med forebyggende arbeid for barn og unge i Oslo